BIM protocollen werken niet.

Het is vaak een document waarop wordt vastgelegd hoe een team moet gaan werken. Het verdwijnt vaak in een bureaulade en wordt pas weer bekeken als er iets fout is gegaan.
Iedere partij heeft nou eenmaal een voorkeurswerkwijze die het beste werkt. Dat gaat niemand aanpassen voor een project….
Daarom is het belangrijk dat voor een project start een inventarisatie gedaan wordt van de voorkeurswerkwijzen. Door deze op elkaar te leggen kunnen gaten worden gevonden in de samenwerking. De “BIM protocol generator” doet precies dat: het inventariseert voorkeuren van projectpartners en genereert een concept protocol. In dit protocol staan zaken die ‘automatisch’ goed gaan in een team, maar vooral worden zaken uitgelicht die mogelijk of vrijwel zeker fout zullen gaan. Het is dan aan het projectteam om hier een oplossing voor te genereren.

Hoe het werkt:

bim-protocolgenerator-workflow
1) Een ‘initiator’ start een nieuw BIM protocol. Dit is vaak de project manager (of ‘BIM manager’). Een BIM protocol wordt in principe gegenereerd per fase. De naam van de fase is zelf te bepalen door de initiator. Verder vult de initiator eigenschappen in van het project die in de vragenlijst terugkomen.

Een voorbeeld van het initiatie-formulier is hier te zien:
initiate protocol

2) Na de initiatie ontvangt elke projectpartner een e-mail met de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen inventariseren de voorkeurswerkwijze en competenties van partners.

3) De partners  vullen individueel de vragenlijst in. De moeilijkste vraag is wellicht vraag 8: welke informatie heeft u nodig, van wie, en op wat voor manier. U kunt hier niet antwoorden ‘doe maar alles’. In het begin zal deze vraag voor sommige partners voor problemen zorgen, maar ervaring leert dat beantwoording van deze vraag het succes van samenwerking met BIM bepaald.

Voorbeelden van de vragen.
skills-tools  question8-information_flow

4) De BIM Protocol generator aggregeert alle vragenlijsten en voegt ze samen. Uit de samenvoeging komt een concept BIM protocol. Daar waar partners dezelfde voorkeurswerkwijze hanteren zullen niet zo snel problemen ontstaan. De protocol generator inventariseert echter ook de flow van data tussen partners. Wie wil welke data in welk format, en kan de andere partij dat leveren? Hier komen wellicht problemen naar voren met competenties en tools die niet op elkaar passen.
Verder maakt de protocol generator bijvoorbeeld een prioriteitenlijst voor de kwaliteitscontrole van de modellen, kijkt hij naar overlap tussen controle van inkomende en uitgaande informatie, enz.

bim-protocolgenerator-workflow-zoom

5) De BIM protocol generator genereert dus vooral een ‘gespreksagenda’ en een voorzet om heel snel tot een daadwerkelijk BIM protocol te komen. Uiteindelijk dienen de projectpartners samen te gaan zitten om het concept BIM protocol om te vormen naar een definitieve versie waar iedereen mee akkoord kan gaan.

6) Dit proces resulteert uiteindelijk in een definitief BIM protocol. Deze tool genereert alleen het concept. De definitieve versie wordt gemaakt door de projectpartners.

Op dit moment bevind de protocol generator zich in een ‘publieke test fase’. U bent vrij om een account aan te maken, maar houd rekening met technische problemen waar we nog aan werken.