The BIM protocol generator is made possible by the Dutch Government, the Netherlands organisation for applied scientific research TNO, and the launching partners:

KUBUS

KUBUS

Kubus BIM solutions

Architecten en hun bouwpartners van de juiste tools voorzien, dat is waar KUBUS voor staat. En dat voert verder dan waardevolle software. BIM is een manier van werken. Dé manier van werken als je het ons vraagt. Wij leveren de software die dat mogelijk maken. Daarnaast adviseren en ondersteunen we bedrijven bij de transitie naar en het werken met BIM. Onze missie: effectief werken aan een levensvatbare gebouwde omgeving door het bieden van innovatieve, intuïtieve software en bijbehorende diensten. Ontwerpen en bouwen kan sneller, effectiever en met hogere kwaliteit. Door informatie te integreren en gebruiksvriendelijker te maken, ontstaat veel meer overzicht en inzicht in de gevolgen van ontwerp- en uitvoeringskeuzes. Vanzelfsprekend dat KUBUS dan ook vanaf het begin dit initiatief voor een procesverbetering in de wereld van BIM ondersteunt.

Hendriks

Hendriks

Bouw en Ontwikkeling

Wij beseffen dat de wereld om ons heen continu veranderd. Nieuwe manieren van werken vergen een andere manier van denken en naar ons idee ook een andere cultuur. Zowel intern als extern gericht. In deze cultuur staan kennis delen, proces optimalisatie en het communiceren over elkaars belangen centraal. We hebben onze organisatie opnieuw gedefinieerd op basis van de peilers BIM, LEAN en ketensamenwerking. Bijdragen aan de BIMprotocolgenerator sluit aan bij onze nieuwe manier van werken en ligt binnen de scope van onze peilers.

Verhoeven & Leenders

Verhoeven & Leenders

Ingenieurs in bouwconstructies

Onze medewerkers zijn echte meedenkers en ontwerpen, berekenen en tekenen met professionaliteit en creativiteit.
Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders bv omarmt BIM als een proces om samen met bouwpartners de ontwerp- en uitvoeringsfase verder te kunnen optimaliseren.
De integratie van de verschillende bedrijfsprocessen van de deelnemende partijen bij een BIM project blijft een continue verbeter proces, waarbij met name de informatie overdrachtsmomenten tussen de partijen aandacht blijft vragen.
De BIMprotocolgenerator geeft invulling aan deze procesoptimalisatie en brengt de gewenste communicatie tussen de verschillende deelnemende partijen bij een BIM project op gang.